بازسازی ساختمان
09
دسامبر

مرمت ساختمان و کارهایی که قبل از شروع مرمت باید انجام دهید

مرمت یا بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان (Renovation)، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها نشان دهنده آن هستند که از عصر ایران باستان، نوسازی در ایران عملی بسیار مرسوم...

ادامه مطلب