کناف یا رابیتس کدام سقف کاذب بهتر است؟
11
سپتامبر

کناف یا رابیتس کدام سقف کاذب بهتر است؟

کناف یا رابیتس کدامیک؟ سقف کاذب با شکل‌های مختلف به صورت نوعی سقف ثانویه در پایین سقف اصلی اجرا می‌شود. سقف کاذب از یک طرف به عنوان یک پوشش...

ادامه مطلب