فنگ شویی در خانه
15
جولای

محاسبه عدد کوا در فنگ شویی و استفاده در

اطلاعات عدد کوا و محاسبه آن برای محاسبه عدد کوا (یا شماره کوا شخص دیگر)، تنها اطلاعاتی که نیاز دارید، سال تولد و جنسیت است. عدد کوا در واقع...

ادامه مطلب