جزیره در آشپزخانه و نحوه استفاده از آن در دکوراسیون
28
جولای

جزیره در آشپزخانه و نحوه استفاده از آن در دکوراسیون

جزیره آشپزخانه جزیره در آشپزخانه را یک پیشخوان مستقل تعبیر می کنیم. این قطعه در وسط آشپزخانه تعبیه شده و از سایر قسمت ها نظیر، کابینت ها و پیشخوان...

ادامه مطلب