طراحی داخلی و محوطه سازی

تاریخ اجراء : شهریور ۱۳۹۵
محل اجراء : زیباکنار
برآورد پروژه : ۴۷۵ میلیون تومان
نوع خدمات : طراحی داخلی و محوطه سازی

 

موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

محوطه سازی
طراحی و انجام دکوراسیون داخلی