طراحی داخلی و اجرای کابینت

تاریخ اجراء : تیر ۱۳۹۷
محل اجراء : تهران، اشرفی اصفهانی
برآورد پروژه : ۱۲۰ میلیون تومان
نوع خدمات : طراحی داخلی و اجرای کابینت

 

موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

تیغه چینی
تخریب و نوسازی
نقاشی و کاغذ دیواری
نور پردازی و اجرای سقف کاذب
طراحی و ساخت مصنوعات چوبی
تعمیرات اساس تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
کاشی کاری سرویس بهداشتی و سرامیک کف