طراحی داخلی و اجرای کامل بازسازی

تاریخ اجراء : آذر ۱۳۹۵
محل اجراء : تهران، دروازه دولت
برآورد پروژه : ۶۰ میلیون تومان
نوع خدمات : طراحی داخلی و اجرای کامل بازسازی

 

موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

تیغه چینی
تخریب و نوسازی
نقاشی و کاغذ دیواری
نور پردازی و اجرای سقف کاذب
طراحی و ساخت مصنوعات چوبی
تعمیرات اساس تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
کاشی کاری سرویس بهداشتی و سرامیک کف