طراحی داخلی و اجرای کامل بازسازی

تاریخ اجراء : اسفند ۱۳۹۵
محل اجراء : بندرعباس
برآورد پروژه : ۳۰۰ میلیون تومان
نوع خدمات : طراحی داخلی و اجرای کامل بازسازی

 

موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

نورپردازی آشپزخانه
نقاشی و نصب کاغذ دیواری
طراحی و نصب مصنوعات چوبی
تعمیر اساسی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال