طراحی و ساخت  ویلا

تاریخ اجراء : فروردین ۱۳۹۴
محل اجراء : نوشهر
برآورد پروژه : ۷۵۰ میلیون تومان
نوع خدمات : طراحی و ساخت

 

موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

محوطه سازی
ساخت و اجرای اسکلت
طراحی و انجام دکوراسیون داخلی