دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی هنر و علم ارتقاء داخلی یک ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم و زیبایی‌شناختی برای افرادی است که از فضا استفاده می‌کنند.
طراح داخلی کسی است که این پروژه ها را برنامه ریزی، تحقیق، هماهنگی و مدیریت می‌کند.
طراحی داخلی یک حرفه چند منظوره است که شامل توسعه مفهومی، برنامه ریزی فضایی، بازرسی سایت، برنامه ریزی، تحقیق، ارتباط با ذینفعان یک پروژه، مدیریت ساخت و ساز و اجرای طرح است.

تاریخچه دکوراسیون داخلی
در گذشته، فضای داخلی به صورت غریزی به عنوان بخشی از فرآیند ساخت قرار گرفت.
حرفه طراحی داخلی یا دکوراسیون داخلی منجر به توسعه جامعه و پیچیده شدن معماری شد.
که توسعه‌ی فرایندهای صنعتی را نیز سبب گردید.
استفاده موثر از فضا، رضایت کاربر و طراحی عملکردی، به توسعه حرفه‌ای معماری معاصر کمک کرده است.
دکوراسیون داخلی هنر و علم درک رفتار مردم برای ایجاد فضاهای کاربردی در یک ساختمان است.
دکوراسیون مبلمان یا تزئین یک فضا با وسایل شیک و زیباست.
به طور خلاصه، طراحان داخلی می‌توانند تزئین نمایند، اما طراحان طراحی نمی‌کنند!