• تلفن: 021.860.13.876
  • ایمیل: order@kheshtbana.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

تماس با ما

ارسال پیام

اطلاعات تماس

تهران، مرزداران، اطاعاتی جنوبی، ک شقایق، پ ۲۰
تلفن ۱:۰۲۱۸۶۰۱۳۸۷۶
تلفن ۲:۰۲۱۴۴۲۰۸۲۷۷
ایمیل : order@kheshtBana.ir
اینستاگرام : kheshtBana.ir@
اینستا کابینت : kheshtBana.Cabinet@